სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_15.png
01/12/2023 11:55

4 დეკემბერს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

რიგგარეშე სხდომის  საკითხთა ნუსხა   ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის №38 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ მომხს: კახაბერ გოლუბიანი „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხს: კახაბერ გოლუბიანი სხდომა 09:30 საათზე დაიწყება.
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_14.png
21/11/2023 16:55

4 დეკემბერს საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება

   დღის წესრიგი           1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023  წლის ბიუჯეტის  მესამე კვარტლის საპროგნოზო მაჩვენებლების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია.                                                                                                          მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი    2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა.(ა)ი.პირის„მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების  მუნიციპალური ცენტრის“ ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ                                                                                                                   მომხს: ეკა შავიძე          3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2023 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                                                                              მომხს:მანანა ბარბაქაძე 4.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ                                                                                                                       მომხს:დავით კიკნაძე          
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sabcho.jpg
17/11/2023 19:31

დღეს მერის მრჩეველთა საბჭო, ხარაგაულის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტს გაეცნო

დღეს მერის მრჩეველთა საბჭო, ხარაგაულის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტს გაეცნო. შეხვედრაზე საბჭოს წევრებმა ინფორმაცია  2024 წლის მთავარ პრიორიტეტებზე მიიღეს. მერის პირველმა მოადგილემ,  ვარლამ ჭიპაშვილმა, სახაზინო - საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილების უფროსთან, ნინო მაღლაკელიძესთან ერთად, მრჩეველთა საბჭოს წევრებს 2024 წლის ფინანსური დოკუმენტის ძირითადი მიმართულებები დეტალურად გააცნო.   მერის პირველმა მოადგილემ მოისმინა მრჩეველთა საბჭოს მოსაზრებები, რომელიც განიხილება და გათვალისწინებული იქნება, ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებისას. ,,მერის დავალებით ბიუჯეტის პროექტი გავაცანით მერის მრჩეველთა საბჭოს. 2024 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულებებია ინფრასტრუქტურა, სოციალური სფერო , ჯანდაცვა, განათლება და კულტურა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ბიუჯეტის მიღებისას დავიცვათ გამჭვირვალობა. შესაბამისად მრჩეველთა საბჭოს წევრების და თითოეული მოქალაქის აზრი, მთავარი ფინანსური დოკუმენტის შედგენისას , ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია”- აღნიშნავს მერის პირველი მოადგილე, ვარლამ ჭიპაშვილი.  
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/Screenshot%202022-02-17%20165648%20(1)_1_1.png
17/11/2023 18:54

სკრინინგის განცხადება

გთხოვთ გაეცნოთ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ ხარაგაულის მერიისადმი გადმოგზავნილ სკრინინგის განცხადების ტექსტს და ბრძანებას.   „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის E60 ავტომაგისტრალის ბორითი-ხევის მონაკვეთის (F2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე გათვალისწინებული ფუჭი ქანების  №15 სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ 2023 წლის 15 ნოემბრის   №642/ს ბრძანებას .   №17 სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგისგადაწყვეტილების შესახებ“ 2023 წლის 15 ნოემბრის   №640/ს ბრძანებას.   „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხევში, მდ. რიკოთულას მარცხენა სანაპიროზე გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N12 სანაყაროს პროექტის ფარგლებში ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 20 აგვისტოს №2-1263 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2023წლის 13 ნოემბრის N 2-845 ბრძანებას .   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საქასრიაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის E60 ავტომაგისტრალის ბორითი-ხევის მონაკვეთის (F2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე გათვალისწინებული ფუჭი ქანების No16 სანაყაროს ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე N 6 4 1 / ს ბრძანებას    
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/IMG_3471_3.JPG
17/11/2023 18:50

ხარაგაულის მერიამ  საკრებულოს 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი წარუდგინა

 საკრებულომ აღნიშნული დოკუმენტები დღეს ადმინისტრაციულ წარმოებაში მიიღო. ხარაგაულის  2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი, წლევანდელ საწყის ბიუჯეტთან  შედარებით  გაზრდილია და  14 მილიონ 868 400 ლარს შეადგენს. გასული წლის პრაქტიკის გათვალისწინებით, სხვადასხვა ფონდებიდან ათვისებული თანხების ჯამი 2024 წლის ბოლოსთვის  დაახლოებით 28 მილიონს მიაღწევს. ვარლამ ჭიპაშვილი: ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის, ბატონ კობა ლურსმანაშვილის ინიციატივით და საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის ჩართულობით მომზადდა 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც საკრებულოს დღეს წარვუდგინეთ. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ მონაწილეობა საჯარო განხილვებში, ვუპასუხოთ მოქალაქეების და დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს, ვაწარმოოთ მათ მიერ  მოწოდებული ინიციატივების განხილვა  და მუნიციპალიტეტის ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში გავითვალისწინოთ .“ ბიუჯეტის პროექტის თანახმად, პრიორიტეტული მიმართულებები, წინა წლის მსგავსად, 2024 წელსაც ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამები იქნება, ასევე გაზრდილია დაფინანსება განათლების და კულტურის განვითარების მიმართულებითაც. მერის პირველი მოადგილის განცხადებით, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის  მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მოსახლეობის საჭიროებებს პასუხობს. საკრებულოს სხდომას მერის პირველი მოადგილე, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსთან, ვლადიმერ გელაშვილთან ერთად ესწრებოდა. გთავაზობთ ლინკებს, სადაც თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ 2024 წლის ბიუჯეტი -  https://bit.ly/47v5SrP განმარტებითი ბარათი https://bit.ly/3MGTYC პრიორიტეტების დოკუმენტი - https://bit.ly/40EBvw6  ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა  24 ნოემბერს 12:00 საათზე ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულზე გაიმართება. 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი განთავსებულია ხარაგაულის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე kharagaulinews.gov.ge  
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/Capture_2.JPG
17/11/2023 15:59

24 ნოემბერს ბიუჯეტის საჯარო განხილვა გაიმართება

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატიდან მიღებული ინფორმაციით ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა  მიმდინარე წლის 24 ნოემბრს დღის 12:00 საათზე ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულზე გაიმართება. გთავაზობთ ლინკებს, სადაც თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ 2024 წლის ბიუჯეტი -   https://bit.ly/47v5SrP განმარტებითი ბარათი  https://bit.ly/3MGTYC პრიორიტეტების დოკუმენტი -  https://bit.ly/40EBvw6 აქვე გაცნობებთ, რომ ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საკრებულოს კომისიებში შემდეგი განრიგით მოხდება: საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისია - 22 ნოემბერი დღის 11.00 საათი; საკრებულოს განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია - 20 ნოემბერი დღის 12 საათი; საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასრტუქტურის საკითხთა კომისია - 22 ნოემბერი დღის 12 საათი; საკრებულოს იურიდიული,სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია - 22 ნოემბერი დღის 10 საათი და 30 წუთი; საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია - 20 ნოემბერი დღის 13.00 საათი. კომისიის სხდომები ჩატარდება ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულზე განთავსებულ კომისიების სამუშაო კაბინეტებში.   გთხოვთ საკითხით დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, ორგანიზაციებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით წინადადებები, შენიშვნები და შეფასებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოადგინოთ საკრებულოს აპარატში არაუგვიანეს, მიმდინარე წლის 24 ნოემბრის დღის 11:00 საათისა. აღნიშნული დოკუმენტები   საჯარო განხილვისათვის განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე kharagaulinews.gov.ge , მასალები ასევე გამოქვეყნდება ა.ა.ი.პ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრის გაზეთში ,,ახალი ხარაგაული“ დაინტერესებულ პირებს დოკუმენტის ნახვა ასევე შეუძლიათ ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულზე განთავსებულ საკრებულოს აპარატში. მისამართზე დაბა ხარაგაული 9 აპრილის ქუჩა N15.  
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_13.png
17/11/2023 15:52

20 ნოემბერს საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა გაიმართება

საკითხთა ნუსხა 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების  მუნიციპალური ცენტრის“ ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ                                                                                                                   მომხს: ეკა შავიძე 2.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023  წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის საპროგნოზო მაჩვენებლების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია.                                                                                                          მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი    3.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2023 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                                                                              მომხს:მანანა ბარბაქაძე 4.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ                                                                                                                       მომხს:დავით კიკნაძე    
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_12.png
16/11/2023 16:02

17 ნოემბერს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

 17 ნოემბერს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება.      რიგგარეშე  სხდომის   დღის წესრიგი           ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 202 4 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის განხილვის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ                                                                                             მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი                     
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/dffgn_11.png
15/11/2023 12:36

16 ნოემბერს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება

სხდომაზე 17 ნოემბრის  რიგგარეშე  სხდომის დღის წესრიგს დაამტკიცებენ.   დღის წესრიგი 1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის პროექტის განხილვის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ    მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი               
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/370162066_700669322126213_5462711066450769365_n.jpg
14/11/2023 15:50

ხარაგაულელი ზურა სებისკვერაძე გამომცემლობა პალიტრა L-ის კონკურსის ,,გახდი ბესტსელერის ავტორი 2024

უბისელი, 28 წლის ზურა სებისკვერაძე გამომცემლობა პალიტრა L-ის კონკურსის ,,გახდი ბესტსელერის ავტორი 2024" -ის ფინალურ ეტაპზეა. ,, წერა ჩემთვის ჩემი სათქმელის გამოხატვის საუკეთესო და ყველაზე მოსახერხებელი გზაა. დიდად კომუკაბელური არასდროს ვყოფილვარ და ყოველთვის მიჭირდა კომუნიკაცია სხვა ადამიანებთან, წერა კი ყოველთვის მეხმარებოდა ჩემი ის სათქმელი მეთქვა, რასაც საუბრის დროს ვერ ვახერხებდი“- ამბობს ზურა ჩვენთან საუბარში. ზურას და მის მოთხრობას ,,ჩრდილები“ შემდეგ ტურში გადასასვლელად ჩვენი მხარდაჭერა სჭირდება. ხმის მისაცემად მიჰყევით ბმულს ,       დააჭირეთ ხმის მიცემას, შეიყვანეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და შეტყობინების სახით მოსული ვერიფიკაციის კოდი. ხმის მიცემა ყოველ 24 საათში ერთხელ შეგიძლიათ. 2017 წელს დაამთავრა ფინანსებისა და საბანკო საქმის ფაკულტეტი, პროფესიით მხოლოდ მცირე ხნით იმუშავა. მწერლობას ხელი ბავშვობიდან მიჰყო, თუმცა საჯაროდ დღემდე არაფერი გამოუქვეყნებია, მისი შემოქმედება მხოლოდ რამდენიმე ადამიანისთვისაა ხელმისაწვდომი, მათთვის, ვისაც ენდობა და ასეთნი სულ თითო-ოროლა თუ ეგულება ირგვლივ. პალიტრა L-ის კონკურსი ყოველწლიურია და მიზნად ახალი ავტორების აღმოჩენას და მათ პოპულარიზაციას ისახავს. ხმის მიცემა 4 დეკემბრამდე გრძელდება. წარმატებები ვუსურვოთ და მხარი დავუჭიროთ ზურას!
სრულად