ანგარიშები 2021 2022

 

 


2022 წელი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


კულტურისა და ხელოვნების ანგარიში


კულტურის სამსახურის ანგარიში


ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში


განათლების კომისიის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


2021 -2022 სასწავლო წელს ხარაგაულის „ე. კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების“ მიერ გაწეული ანგარიში


ინფრასტრუქტურის ანგარიში 21-22


მოხსენებითი ბარათი საბიუჯეტო ცვლილებაზე


ხარაგაულის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში


2021 წელი


ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ     


 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში                       


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ