საზოგადოება

პოლიტიკა

კულტურა

ჯანდაცვა და სოციალური

სოფლის მეურნეობა

სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/auqcioni/asdasdgsdg44asd_1asd%20(1).jpg
21/09/2023

ყურადღება აუქციონი!!!

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა ხარაგაულში სოლომონ მეფის ქუჩა N84-ის მიმდებარე 36.01.31.1986 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 80 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების მიზნით აუქციონი ცხადდება. აუქციონი 2023 წლის 21 სექტემბერს 13.00 საათზე დაიწყება და 2023 წლის 5 ოქტომბერს 13.00 საათზე დასრულდება. ბრძანება  აუქციონის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია განთავსდეს ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge ინფორმაცია გამოქვეყნდება, ასევე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრის გაზეთ „ახალ ხარაგაულში.“    
სრულად
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sdcb_2.jpg
20/09/2023

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს სხდომა გაიმართა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში „მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს“ სხდომა გაიმართა. საბჭოს გადაწყვეტილებით, დადებითი რეკომენდაცია გაეწია და მაღალთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა ერთ პირს. შეგახსენებთ, რომ მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრების სტატუსის მინიჭების მიზნით, ფიზიკურმა პირმა მუნიციპალიტეტის მერს შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს. განცახადებას თან უნდა დაერთოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში 9 თვის ან მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების და მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ კომისია ორი თვის განმავლობაში შეისწავლის საკითხს. ხარაგაულის „მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს“ თავმჯდომარე ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური, სამსახურის უფროსი, ინგა ლურსმანაშვილი გახლავთ. მოადგილე - იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თამარ სულაქველიძე; სხდომის მდივანი - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნინო ფერაძე; საბჭოს წევრები: ინგა თურქაძე - შიდა აუდიტისა და მონიტორიგის სამსახურის , შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი გივი თხელიძე - მერის მრჩეველი შეგახსენებთ, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიდან მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში 11 სოფელი შედის: გოლისი, გოლათუბანი, გუდათუბანი, ფონა, ნუნისი, პატარა სახვლარი, ზვარე, ჩრდილი, გედსამანია, წიფა, ბჟინევი. გაეცანით ოქმს
სრულად
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა ხარაგაულის განახლებული კულტურისა და დასვენების პარკი?
სტატისტიკის ნახვა
სულ: 35 ხმა
დიახ
0%
არა
0%
უკან