ანგარიშები 2021 2022 2023

 

2023 წელი


ა(ა)ი.პ ხარაგაულის სათნოების სახლის ანგარიში


ა.ა.იპშოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედერო აღრიცხვისა


ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში


ეკონომიკის, ქონების მარტვისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში


ჯანდაცვის კომისიის ანგარიში 2023წელი


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ანგარიში


ა(ა)იპ „სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის ანგარიში


მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში


მერიის კულტურის, განათლების , სპორტის და ახალგაზრდობის სამსახურის ანგარიში


ხარაგაულის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 2022-2023 წლის ანგარიში


ა(ა)იპ ხარაგაულის „ ე.კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების“ 2022 წლის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის გაწეული მუშაობის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022  წლის  წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ 2022  წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტის სამსახურის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში

 


2022 წელი

 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2022 წელს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაწეული საქმიანობის ანგარიში


გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 2022 წელი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ - 2022 წელი


საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 2022 წელი


ა(ა)იპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრისმიერ გაწეული საქმიანობისშესახებ ანგარიში


ლენა-აბაშიძის-წლიური-ანგარიში


ეკა შველიძის წლიური-ანგარიში


 ა(ა)იპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“  2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 2021 წელში და 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში


საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში


ხარაგაულის  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის მიერ 2021 წლის 01.06 დან 2022 წლის იანვრის თვიდან დღემდე  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2021-წლის 1 დეკემბრიდან  2022-წლის 2 ივლისის განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ.


მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში


საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის ანგარიში


სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრის 2021 - 2022 წლის ანგარიში 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


კულტურისა და ხელოვნების ანგარიში


კულტურის სამსახურის ანგარიში


ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში


განათლების კომისიის ანგარიში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ


2021 -2022 სასწავლო წელს ხარაგაულის „ე. კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების“ მიერ გაწეული ანგარიში


ინფრასტრუქტურის ანგარიში 21-22


მოხსენებითი ბარათი საბიუჯეტო ცვლილებაზე


ხარაგაულის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში


2021 წელი

 

ხარაგაულის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში . 2021 წელი


ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ     


 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში                       


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ