იურიდიული პირები


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რვა არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი ფუნქციონირებს 

 

ა(ა)იპ „სათნოების სახლი“

დირექტორი - თამარ შავიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 555 705511


ა(ა)იპ „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი“

დირექტორი - ეკა შავიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 595 51 98 12


ა(ა)იპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

დირექტორი - ნიკოლოზ მაჭავარიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 577 60 74 64


ა(ა)იპ „ეთერ კიკნაძის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

დირექტორი - მამუკა ჭიპაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 577 55 57 40


ა(ა)იპ „შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

დიექტორი - ლალი ალექსიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 595 51 98 21


ა(ა)იპ „ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

დირექტორი - ალეკო ტაბატაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 599 37 23 72


ა(ა)იპ „დასუფთავების და კეთილმოწყობის გაერთიანება“

დირექტორი - ზაზა კაციტაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 555 69 74 30

ketilmowyobadasuftaveba@gmail.com


ა(ა)იპ „სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“

დირექტორი გრიგოლ -  ჭიპაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 599 89 88 76


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ