მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები

სამოქმედო გეგმები


 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2023-2024 წ. წ. სამოქმედო გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021 წლის სამოქმედო  გეგმა


მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სამოქმედო-გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლების საშუალოვადიანი გენდერული თანასწორობის სტრატეგია 

2023 წელი


ოქმი N1 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წწ პრიორიტეტეტბის დოკუმენტის ასიგნების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტების დოკუმენტების პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ


ოქმი N2 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წწ პრიორიტეტეტბის დოკუმენტის ასიგნების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტების დოკუმენტების პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ


ოქმი N3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წწ პრიორიტეტეტბის დოკუმენტის ასიგნების ზღვრული მოცულობების დადგენა და პრიორიტეტების დოკუმენტების პირველადი ვარიანტის განხილვის შესახებ

 

 2020 წელი


ეკონომიკური განვითარების გეგმა


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ