ოფიციალური დოკუმენტები


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 21 მარტის #50/83 ბრძანებაში „ხარაგაულის მუნიციპალტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმისა დამტკიცების შესახებ


 

საბჭოს ანგარიში

 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში-2019 წელი 


გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2018 წელი


 

საბჭოს გეგმა

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021 წლის სამოქმედო  გეგმა


მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2020 წლის სამოქმედო-გეგმა


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლების საშუალოვადიანი გენდერული თანასწორობის სტრატეგია


 

საბჭოს ოქმები


2023 წელი

 

ოქმი N3

 


2022 წელი

 

ოქმი N3

ოქმიN2


 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020-2021 წლების საშუალოვადიანი გენდერული თანასწორობის სტრატეგია


ოქმი N 11


ოქმი  N 10


ოქმი N 6


 

გენდერული სტატისტიკა

ნანახია: 0 - ჯერ