საზოგადოება
https://new.admin.kharagauli.ge/images/asdasd_6.png

4 სექტემბერს საკრებულოს სხდომა გაიმართება

 

    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023   წლის  4  სექტემბრის  მორიგი    სხდომის                          

       დღის წესრიგი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023  წლის ბიუჯეტის  მეორე კვარტლის საპროგნოზო მაჩვენებლების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია.

    მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

 მომხს: პავლე კიკალიშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

 მომხს: ბესიკი კვირიკაშვილი

  1. „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   მომხს: კახაბერ გოლუბიანი

  1. „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

  1. „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტთა გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 მარტის N50/12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, დაბა ხარაგაულში მდებარე ელექტრო საყრდენებზე (ბოძებზე)  ოპტიკურ - ბოჭკოვანი კაბელის  განსათავსებლად  ელექტრო საყრდენის (ბოძის) იმ ნაწილის,  რაც კაბელის დასამაგრებლადაა  საჭირო  პირდაპირი განკარგვის წესით,  სასყიდლით,

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, სააქციო საზოგადოება  „სილქნეტი“- სათვის გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის   მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 დეკემბრის N692133719 განკარგულებაში „ხარაგაულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს    იურიდიული,  სამანდატო,  საპროცედურო   საკითხთა  და  ეთიკის  კომისიის   შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: ოთარი ლურსმანაშვილი

9. „ხარაგაულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა    კომისიის  შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 03 დეკემბრის N692133722 განკარგულებაში ცვლილების ცნობად მიღების თაობაზე

მომხს: ოთარი ლურსმანაშვილი

   სხვადასხვა:

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საჯარო  სკოლებისა და სკოლამდელ დაწესებულებებში  2023 – 2024 სასწავლო წლისათვის მზადების  მდგომარეობის შესახებ

მომხს: მარინე ვეფხვაძე

  1. ხარაგაულის სატყეო უბნის უფროსის ინფორმაცია ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტში საქმიანი ეზოს მოწყობისა და მოსახლეობის მიერ ხე - ტყის მოპოვების წესის შესახებ

 მომხს: გიორგი ბახტიძე

 

 

 

                  საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მანანა ბარბაქაძე                                                                                                                      

ნანახია: 793 - ჯერ