სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/asdasd_8.png

2 ოქტომბერს საკრებულოს სხდომა გაიმართება

სხდომაზე საკრებულოს წევრები შემდეგ საკითხებზე იმსჯელებენ.

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის   სამსახურის  ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

 

მომხს: ზურაბ ბანცაძე

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

    მომხს: გიორგი ჭიპაშვილი

 

  1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ს „სათნოების სახლის“ ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

მომხს: თამარ შავიძე

 

  1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ს „სამუსიკო სკოლის“- ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული  მუშაობის შესახებ  

მომხს: ლალი ალექსიძე

 

  1. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მერის მიერ წარმოდგენილი პროექტების დამტკიცებისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით განაწილების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023  წლის 22 მარტის N 69. 69230813 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: პეტრე  შარიქაძე

 

 

სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე, მანანა ბარბაქაძე წარუძღვება.

ნანახია: 342 - ჯერ