სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/IMG_8179.JPG

საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა

დღეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართა.
სხდომას მერის პირველი მოადგილე, ვარლამ ჭიპაშვილი ესწრებოდა.
ბიუროს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 5 საკითხი განიხილეს.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის
სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
მომხს: ზურაბ ბანცაძე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის
ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
მომხს: გიორგი ჭიპაშვილი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ს „სათნოების სახლის“
ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
მომხს: თამარ შავიძე
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ს „სამუსიკო სკოლის“-
ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
მომხს: ლალი ალექსიძე
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში მერის მიერ წარმოდგენილი პროექტების დამტკიცებისა და
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის დასახლებების მიხედვით
განაწილების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22
მარტის N 69. 69230813 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: პეტრე შარიქაძე
სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე ხელმძღვანელობდა.

 

 

ნანახია: 359 - ჯერ