სტრუქტურული ერთეულები

სტრუქტურული ხე

 

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი


კახა გოლუბიანი
ტელ: 577 577 217

kakhaber.golubiani@kharagauli.gov.ge

დებულება

-----------------------------------------------------------------

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ინგა ბერაძე

ტელ: 5 99 44 20 57

inga.beradze@kharagauli.gov.ge

 

-----------------------------------------------------------------

იურდიული განყოფილება


განყოფილების უფროსი

მარინა კვინიკაძე

577283859

marina.kvinikadze@kharagauli.gov.ge

დებულება


-----------------------------------------------------------------

საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება


განყოფილების უფროსი


ნანა გიორგაძე


მობილური:598287058
ელ-ფოსტა: nana.giorgadze@kharagauli.gov.ge

 

-----------------------------------------------------------------

ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

თეა ბერიძე

ტელ: 5 99 14 82 28

tea.beradze@kharagauli.gov.ge

 

-------------------------------------------------------------

კოორდინაციის განყოფილება

დავით თხელიძე
ტელ: 599 22 95 85

-----------------------------------------------------------------

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

დებულება

 


სამსახურის უფროსი

ვლადიმერ გელაშვილი


ტელ: 599 25 26 40 , 577 95 75 17

vladimer.gelashvili@kharagauli.gov.ge

 

-----------------------------------------------------------------

სახაზინო საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილება


განყოფილების უფროსი


ნინო მაღლაკელიძე


ტელ: 599 85 26 50

nino.maghlakelidze@kharagauli.gov.ge

-------------------------------------------------------------

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური


სამსახურის უფროსი


ზურაბ იჩქიტიძე
ტელ: 599852605

zura.ichkitidze@kharagauli.gov.ge

___________________

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება

 

განყოფილების უფროსი


თამთა მეტრეველი
ტელ: 599 45 74 65


tamta.metreveli@kharagauli.gov.ge

-----------------------------------------------------------------

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება

განყოფილების უფროსი


ინგა ჭიპაშვილი
ტელ:551 91 40 40

inga.chipashvili@kharagauli.gov.ge

-----------------------------------------------------------------
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი

 

ინგა ლურსმანაშვილი


ტელ: 577 95 47 77

inga.lursmanashvili@kharagauli.gov.ge

 

-----------------------------------------------------------------

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება


განყოფილების უფროსი

მაია ალავიძე

ტელ: 599852593

maia.alavidze@kharagauli.gov.ge

--------------------------------------------------------------

ეკონომიკის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

როინ გელაშვილი

ტელ: 599 40-70-79

roin.gelashvili@kharagauli.gov.ge
-----------------------------------------------------------------

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

 

პეტრე შარიქაძე

ტელ:599 85 26 43

petre.sharikadze@kharagauli.gov.ge

-----------------------------------------------------------------

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება


განყოფილების უფროსი

 
ბესარიონ ჭიპაშვილი
ტელ: 551 19 91 31 
 
besarion.chipashvili@kharagauli.gov.ge

 

-----------------------------------------------------------------

ზედამხედველობისა და არქიტექურის სამსახური


სამსახურის უფროსი 

ზურაბ ბანცაძე

ელ ფოსტა: zurab.bantsadze@kharagauli.gov.ge

ტელ: 599 852642

 

-----------------------------------------------------------------

ზედამხედველობის განყოფილება
 
 

-----------------------------------------------------------------

არქიტექტურულ-სამშენებლო განყოფილება

განყოფილების უფროსი
 
გივი კურტანიძე
 
ტელ:  599 85 26 35
 
givi.kurtanidze@kharagauli.gov.ge

------------------------------------------------------------------------------

 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურ


სამსახურის უფროსი


ირინე ჩხეიძე


ტელ: 599 85 26 15-----------------------------------------------------------------

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური


სამსახურის უფროსი


ნანა კიკნაძე

ტელ: 599852652
ელ.ფოსტა: nana.kiknadze@kharagauli.gov.ge

-----------------------------------------------------------------

სოციალური დაცვის განყოფილება


განყოფილების უფროსი


ნანა თხელიძე

ტელ: 568706079

nana.tkhelidze@kharagauli.gov.ge

-----------------------------------------------------------------

სსიპ გაწვევისა და რეკრუტირების სააგენტოს იმერეთის , რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო
სვანეთის რეგიონული ცენტრის, ხარაგაულის მუნიციპალური განყოფილების უფროსი,

კაპიტანი

შოთა აბესაძე
ტელ: 577 19 84 57


უფროსის მოადგილე

გრიგოლ ჭიპაშვილი
ტელ: 599898876

 

 

-----------------------------------------------------------------


შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური


სამსახურის უფროსი


აკაკი ლურსმანაშვილი

ტელ:577977475

akaki.lursmanashvili@kharagauli.gov.ge

 -----------------------------------------------------------------

 შიდა აუდიტის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ინგა თურქაძე
ტელ: 598 95 30 15

 inga.turkadze@kharagauli.gov.ge

 

ნანახია: 0 - ჯერ