წარმატებილი პროექტები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo-logo_11.png

17 ოქტომბრის ბიუროს სხდომა გაიმართება

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 ოქტომბრის ბიუროს მორიგი სხდომის

საკითხთა ნუსხა
1..ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

2.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, ხარაგაულის დასუფთავების და კეთილმოწყობის გაერთიანება “ - ს ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ
მომხს: ზაზა კაციტაძე

3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ბაზალეთის და სოფელ ვარძიის სასოფლო ამბულატორიების უფლებრივად უნაკლო მდგომარეობაში სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი ) ქონების, გასხვისებაზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

5.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N24 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი

 

ნანახია: 958 - ჯერ