წარმატებილი პროექტები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/asdasd.png

5 ივნისს   საკრებულოს მორიგი    სხდომა გაიმართება

სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე, მანანა ბარბაქაძე უხელმძღვანელებს.                        

დღის წესრიგის მიხედვით, საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატები 4 საკითხს განიხილავენ.

 

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის  სამსახურის მიერ გაწეული  საქმიაობის შესახებ  ანგარიში

 მომხს: ირინე ჩხეიძე

                                                                                  

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (რაკომერციული) ურიდიული პირი- ს „  კულტურის და ხელოვნების ცენტრის  “-ხელმძღვანელის მიერ გაწეული  საქმიაობის შესახებ  ანგარიში

 მომხს:  მამუკა ჭიპაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2023  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 21 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი

   ვარლამ ჭიპაშვილი

4,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ’’   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 6 თებერვლის  N 11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მომხს: ნანა კიკნაძე      

 

 

 

 

 

ნანახია: 283 - ჯერ