2019


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2019 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წ


2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი


2019 წლის ბიუჯეტის ცხრილები


N-1-დადგენილების-პროექტი-მუნიციპალიტეტი-2020-წლის-ბიუჯეტი


დან.-N-8-განმარტებითი-ბარათი


 

 

ნანახია: 0 - ჯერ