2022

 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ცხრათვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


აპარატის განცხადება


განკარგულება


დანართი N 9 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2023


დანართი N 7 განმარტებითი ბარათი


დან. N 1 ხარაგაულის 2023 -2026 წლების პრიორიტეტეტების დოკუმენტი-საბოლოო


2023-2026 წლების ბიუჯეტის მასალები


2022 წლის ცხრა თვის გეგმა-შესრულება 05.10 საკასო


პროექტების მიმდინარეობა 30 09. 2022 წელი


ინფორმაცია 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


2023-2026 წლების საშუალო ვადიანი გეგმა


ბრძანება


ხარაგაულის 2023 -2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი - პირველადი ვარიანტი


ოქმი N2


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 დეკემბრის N 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ( 21 მარტის ბრძანება)


2022 წლის  ბიუჯეტის ცვლილება


ბრძანება


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ანგარიში 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


2022 წლის ბიუჯეტი


 

 

ნანახია: 0 - ჯერ